Sedinta ordinara din 26 09 2019
1. Proiect de hotarare privind aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare pentru obiectivul de investitii Reabilit (1)
2. Proiect de hotarare privind aprobarea notei conceptuale si temei de proiectare pentru obiectivul de investitii Reabilitare, modernizare si dotări Complex sportiv, str. Republicii, nr.1
3. Proiect de hotarare privind predarea catre MDRAP prin Compania Nationala de Investitii C.N.I. S.A., a amplasamentului si a salii de sport existente pe amplasament,si asigurarea conditiilor
4. Proiect de hotarare privind predarea catre MDRAP prin Compania Natională de Investitii C.N.I. S.A., a amplasamentului si complexului existent pe amplasament, si asigurarea conditiilor
5. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucarilor de interventie (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investitii Extindere sediu Directia Impozite si Taxe
6. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local si a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2019
7. Proiect de hotarare privind anularea accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al Municipiului Rosiorii de Vede
8. Proiect de hotarare privind stabilirea chiriei pentru contractele de inchiriere ce au ca obiect locuinte sociale, locuinte de servici, case nationalizate si apartamente vechi
9. Proiect de hotarare privind modificarea HCL 189 din 18.12.2018 privind aprobarea inventarului locuintelor si terenurilor proprietate privata de stat ce fac obiectul Legii 112 din 1995
10. Proiect de hotarare privind aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice in vederea practicarii activitatii de administrator de condominii și Metodologia de suspendare
11. Proiect de hotarare privind reglementarea traficului rutier pe str. Renasterii, tronsonul cuprins intre str. Republicii si str. I.L. Caragiale
12. Proiect de hotarare privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 7020 din 11.07.2007 încheiat cu Inspectoratul de Jandarmi județean Teleorman General de Brigadă Ion Bunoaica
13. Proiect de hotarare privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 22.771 din 09.11.2015 incheiat cu S.C. Bambini S.R.L
14. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei Protocolului de colaborare între Municipiul Rosiorii de Vede, S.C. Urbis Servconstruct S.A. si Asociatia pentru Protectia Animalelor
15. Proiect de hoarare privind cesiunea contractului de locatiune inregistrat sub nr. 2230 din 01.01.2001
16. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 24 din 28.02.2019 referitoare la Programul minimal al proiectelor, actiunilor si manifestarilor culturale
18. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Rosiorii de Vede in Adunarea Generala a Asociatilor la A.D.I. Teleormanul
19. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in Comisiile de administratie ale unitatilor de învatamant preuniversitar de stat de pe raza Mun. Rosiorii de Vede

 
Romanian Bulgarian English German Italian Portuguese Spanish


Colectare selectiva

Ne gasiti si pe Facebook

OSense O-Sense

by Xtin Computers